Nawigacja
Strona główna
Patron szkoły
Rys historyczny
Nasze filmy
Pracownicy
Rada rodziców
Dokumenty szkoły
Biblioteka
Świetlica szkolna
Dane adresowe
Kontakt
Szukaj
Do pobrania
Galerie nowe
Galerie zdjęć
Informacje dla rodziców
PrzydatneJak dojechać


Większa mapa
Rys historyczny
Oświata do wsi Kaliska zawitała w 1917 roku, kiedy to dzięki staraniom księdza Starkiewicza, proboszcza parafii lubieńskiej i Stanisława Stasiaka, ówczesne władze zezwoliły na zorganizowanie nauczania dzieci mieszkających w Kaliskach i okolicy. Pierwsza szkoła mieściła się w domu Zofii i Stanisława Stasiaków. Edukacja uczniów ograniczała się do nauki czytania, pisania i rachunków. Jednak warunki lokalowe pozwalały na przyjęcie niewielkiej liczby uczniów, dlatego też w roku 1920 zaadoptowano na szkołę pomieszczenie w domu państwa Rydzewskich. Rejon szkolny obejmował sołectwa: Kaliska, Gole, Kobyla Łąka, Golska Huta, Gocław i Golskie Holendry.

W 1921 roku szkołę przeniesiono do zabudowań państwa Kuźmińskich. W 1931 roku ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów szkołę przeniesiono do budynku pana Bandowskiego. W ciągu tegoż roku szkolnego Stanisław Kuźmiński rozbudował dom i przystosował dla potrzeb szkoły, do której uczęszczali najmłodsi uczniowie (trzy oddziały).

W roku 1937 szkoła została przeniesiona do budynku piekarni w Kaliskach i tam pozostała do października 1939 roku. W czasie okupacji działalność szkoły została zawieszona.

Młodzież powróciła do niej dopiero w lutym 1945 roku. Dla potrzeb szkoły zaadoptowano budynki dworskie w Golach i piekarnię w Kaliskach.

W 1947 roku, po przeprowadzeniu remontu piekarni w Kaliskach, szkoła docelowo zajmowała jeden budynek, w którym pobierali naukę uczniowie klas I-VI., a od roku 1949 także uczniowie klasy VII. Jednak stary budynek piekarni nie spełniał wielu norm prawdziwej szkoły, dlatego też społeczeństwo zaczęło myśleć o budowie nowej szkoły. Sprawę tę podniósł na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego w styczniu 1957 roku, ówczesny kierownik szkoły Kazimierz Zieliński. Pomysł przyjęto z aprobatą.


MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

- m-c styczeń 1957 r. – powołanie komitetu budowy szkoły, w któ- rego skład weszli: Eugenia Myszakowska, Włodarczyk Stanisław, Antoni Bartczak.

- m-c marzec 1957 r. – ustalenie miejsca lokalizacji szkoły i rozpo- częcie prac nad dokumentacją.

- m-c styczeń 1962 r. – rozpoczęcie prac na placu budowy. - 01-05-1962 r. – płk Bełza dokonał uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego.

- m-c czerwiec 1964 r. – nastąpił odbiór techniczny budynku.

- 22 lipca 1964 r. – uroczyste otwarcie szkoły i nadanie imienia st. sierż. Mieczysława Majchrzaka,KALENDARIUM WYDARZEŃ (1964 – 2004)

1964/65 - przy szkole utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

1966/67 - zmiana organizacji szkoły z siedmio na ośmioklasową.

1973/74 - utworzono przy szkole ognisko przedszkolne.

1983/84 - otwarto Szkolną Izbę Tradycji.

1983/84 - założono Rodzinę Szkół 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, której jednym z członków została nasza szkoła.

1984/85 - ufundowano sztandar dla szkoły.

1989/90 - organem prowadzącym szkołę zostało Miasto i Gmina Lubień Kujawski.

1999/00 - zmiana organizacji szkoły z ośmio na sześcioklasową, w budynku naszej szkoły otwar- to filię Gimnazjum z Lubienia Kuj. /funkcjonowała 1 rok/.

2000/01 - poszerzono rejon szkoły, utworzono Szkołę Filialną w Rutkowicah.

2004/05 - zlikwidowano filię w Rutkowicach.

Przyjaciele szkoły
Urz±d miejski
Urząd Miejski Lubień Kujawski


3 Włocławski Batalion Drogowo Mostowy
3 Włocławski Batalion Drogowo Mostowy


Stowarzyszenie Saperów Polskich Włocławek
Stowarzyszenie Saperów Polskich Włocławek
Ważne strony
Sejm RP
Sejm RP


Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki

Urz±d marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Urz±d miejski
Urząd Miejski Lubień Kujawski

copyright www.zagle.net.pl 2008
PHP Fusion BlueStone